NeOldu.com

NİKAH DUASI NEDİR? NASIL YAPILIR? TÜRKÇE VE ARAPÇA YAZILIŞI

Nikah Duası Nedir? Nasıl Yapılır? Türkçe ve Arapça Yazılışı

Dini nikah törenlerinde nikahın kıyılmasından sonra okunan duaya nikah duası adı verilir. Peki nikah duası nasıl edilir ve Arapça Türkçe okunuşu nasıldır?

Giriş 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:54 / Güncelleme 02 Ağustos 2021 Pazartesi 07:00

Nikah Duası Hakkında Bilgiler

Müslümanların evlilik akdini yerine getirebilmeleri için zorunlu olan ve halk arasında imam nikahı olarak bilinen dini nikah hakkında bilinmesi gerekenleri araştırdık. Bu içeriğimizde nikah sırasında okunan duanın ne anlama geldiğine dair bilgiler paylaşacağız. Ayrıca dini nikahın neden gerekli olduğu ve nikah duasının Arapça, Türkçe yazılışları da içeriğimizde yer alıyor. Dini nikah nasıl yapılır? sorusunun cevabı için linke tıklayarak içeriğimize ulaşabilirsiniz. 

Nikah Duası Nedir? Nikahta Hangi Dua Okunur?

Nikah duası müslümanların evliliklerini Allah'ın huzurunda söz vererek yerine getirmeleri sırasında okunan bir duadır. Bu dua iki kısım halinde olup ilk kısım mihir konusundan hemen sonra edilir. İkinci kısım ise şahitler huzurunda verilen sözler ve nikahın dil ile tasdik edilmesinden hemen sonra edilir. Bu duadan sonra nikah akdi tamamlanmış olur.

Dini Nikah Nasıl Kıyılır?

Bir kâğıda, evlenecek olan kız ve erkeğin ve bunların babalarının adları ile şahitlerin adları yazılır. İki taraf arasında konuşulan nikâh akdi yani, mihir de kaydedilir. Nikâh yapılacak kız ve oğlan kendileri gelirlerse ne alâ-, eğer gelmezlerse, gelmeyenin yerine bir vekil gelir. Vekil olan şahıs bu vekâleti 2 şahidin huzurunda alması lâzımdır. Bu şahidler, 2 erkek veya 2 kadın bir erkek olmalıdır.

Nikah Duası Nasıl Edilir?

Nikah Duası

Dini nikah iki kısım halinde gerçekleştirilir ve her iki kısımda da Nikah duası okunur. İşte Nikah duasının Türkçe, Arapça oknuşu ve anlamı...

Nikah Duası Birinci Kısım

Dini nikah eşlerin veya temsilcilerin serbest iradesiyle oluşmaktadır. Bu yüzden nikah bir sözleşme ve anlaşmadır. Nikâh, evlilik bazı şartlar taşıdığından dolayı bu meseleyi bir bütün olarak âlimler ve din görevlileri bilmektedir. Ve öteden beri nikâh akdini âlimler ve imamlar yapmaktadır. Bunun için nikâhın halk dilindeki adı “imam nikâhı” şeklinde söylenir olmuştur. Evlilik konusunda pek çok hadis-i şerifler nakledilmiştir: Allah elçisi, gençlere hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.”

Bu takdirde, kâğıda vekillerin isimleri de yazılır. Bunlar hazır olduktan sonra sıra nikâh yapılmasına gelir. Ama nikah için 2 erkek veya 1 erkek, 2 kadın şahit bulunmalıdır. Nikâhı yapılacak kız ve oğlan kendileri gelmişse, kız sağa, oğlan sol tarafa oturtturulur. Kendileri yok da vekilleri varsa, onlar bu şekilde oturtturulur. Allah’ın sıfâtı zâtiye ve sübûtiyesi, bunların kısa izahı yapılır. Bunların cümlesine hepimiz iman ettik denilir. Bütün bunlar halledildikten sonra dini nikah için giriş kısmı okunur.

Nikah Duası Birinci Kısım Arapça ve Türkçe Okunuşu

Nikah Duası

Elhamdü lillâhi’l-lezî zevvece’l-ervâha bi’l-eşbâhı ve ehalle’n-ni-kâhâ ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedini’l-lezî beyyene’l-harâme ve’l-mübâh. Ve alâ âlihî ve ashâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-salâhı ve’l-felâh. Eûzü billahi mine’şşeytânirracim. Bismillâhirrahrnâııirrahim. Ve enkıhu’l-eyâmâ minküm ve’s-sâlihîne min ıbâdiküm vc imâiküm in yekûnû fukarâe yuğnihi’mu’l-lâhü min fadlihî. Vallâhü vâsiun alim. Sadeka’l-lâhü’l-azîm. Kaale resûlullâh sallallâhü Teâlâ aleyhi ve sellem. Ennikâhu sünneti fenten rağibe an sünneti feleyse minnî. Sadeka resûlu’llâh.

Nikah Duası Birinci Kısım Türkçe Meali

Allah’a hamd olsun ki, ruhları cesedlerle birleştirdi. Nikâhı helâl, zinayı haram kıldı. Saiât ve selâm Resûlümüz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) olsun ki, haram ve mübahı beyan etti. Salât ve selâm Peygamberimizin ehline ve ashâbma olsun ki, onlar salât ve fe-îâha (kurtuluşa) ermiş kimselerdir. Recm olunmuş şeytandan Allah’a (c.c.) sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki: “Bir de içinizden bekarlan ve kölelerinizle câriyelerinizden sâlihleri (evlenme durumunda olanları) evlendirin. Eğer fukara iseler, Allah onlara fazlından nzık ihtiyaçlarını giderir. Allah’ın ihsanı geniştir, Alîm’dir Her şeyi hikmeti üzere bilerek verir.” Sadeka’Mâhü’l-azîm. (Kur’ân-ı Kerîm ve MeâM Âlîsi)

Nikah Duası İkinci Kısım

Nikah Duası

Başlangıç okunduktan sonra, nikâh yapacak şahıs, herkesin ellerini diz üzerine koyup hareket ettirmemelerini tenbih eder ve şöyle der:
Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, Imam-ı A’zam Efendimiz’in içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadeueri ve (meselâ) 2 milyon lira mihr-i müeccel ve yine aranızda kararlaştırmış oldugunuz mihr-i muaccel ile kendinizi, nefsinizi filancanın oğlu falancaya helâllığa, zevceliğe verdiniz mi? Kız: Evet, verdim, deyince, söylediklerini iki defa daha tekrarlar ve kızdan yine “evet verdim” cevabını alır.
Bundan sonra erkeğe dönerek, falanca kişi Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, İmam ı A’zam Efendimizin içtihadı, şahitlerin şehâdeti ve şu kadar mihr-i müeccel ve şöyle mihr-i muaccel ile falancanın kızı filancayı hanımlığa, helâllığa aldın mı? diye sorup, üç defa “aldım” cevabını alır. Ben de Allah’ın emri, Peygamber’in kavli ve İmam-ı A’zam Hz.nin içtihadı ve şahitlerin şehadeti ile nikâhınızı kıydım deyip şu nikâh duasını okur:

Nikah Duası İkinci Kısım Türkçe Okunuşu

Allâhümmec’al hâze’l-akde meymûnen mübâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten vc mahabbetcn vc karârâ, velâ lec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadîcete‘l-kübrâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımete’z-Zehrâ, Allâmümmec â’ti lehümâ evlâden sâlihan ve rizkan vâsian ve umren tavîlâ. Rabbenâ hep lenâ min ezvâçinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhire-ti haseneten ve kına azâbennâr.

Nikah Duası İkinci Kısım Türkçe Meali

Allah’ım, bu akdi (nikâhı) uğurlu ve mübârek eyle. Aralarında kaynaşma, sevgi ve devamlılık yarat; aralarında nefret, fitne ve birbirlerinden uzaklaşma nasip eyleme. Allah’ım, Adem aleyhisse-lâm ile Havvâ validemizi, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) ile Hatice vâlidemizi ve Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma’yı (r. anhâ) kaynaştırdığın gibi bunların aralarında da kaynaşma (ve anlaşma) ver. Allah’ım, onlara sâlih evlât, geniş rızık ve uzun ömür ihsan eyle. Rabbenâ heb lenâ min ezvâçinâ ve zürriyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Ey Rabbimiz, dünyada da. âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1486
476
283
51
34
56
508
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 1
Adınız Yorumunuz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.